FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[ESCAR]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_StocksStartingToTradeAbstract|
Payların İşlem Görmeye Başlaması
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_StockExchangeBoardDecisionDate|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Borsa Karar Tarihi
09/07/2021
oda_TitleOfRelatedCompanyStartingToTrade|
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.
oda_NominalValueStocksStartingToTrade|
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
11.000.000
oda_BasePrice|
Baz Fiyat (TL)
15
oda_MarketToTrade|
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
oda_MaximumLotQuantity|
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
oda_StartingDateToTrade|
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
13/07/2021
oda_PublicOfferType|
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
oda_PublicOfferDate|
Halka Arz Tarihi
07-08/07/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 11.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 54.300.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 11.000.000 TL nominal değerli paylar 13/07/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 15 TL/pay baz fiyat, "ESCAR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.