FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
09.07.2021
Genel Kurul Tarihi
04.08.2021
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
03.08.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
YENİMAHALLE
Adres
CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 - Ücretlendirme Politikası kapsamında 2020 yılı hesap döneminde yapılmış olan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
9 - Bağımsız Denetçinin seçimi
10 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaylanması
11 - 2020 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
12 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde bunlardan edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması şartıyla genel kurulun onayına sunulması
17 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle, Ankara adresinde gerçekleştirecektir.