FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin sahip olduğu 24.07.2019 tarih ve 19/35/OKS/0146 numaralı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi  T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan  08.07.2021  tarih ve 21/35/OKS/0181  numaralı belge ile yenilenmiştir. Söz konusu belge Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 09.07.2021 tarih 65474140 sayılı yazısı ekinde 13.07.2021 tarihinde bugün teslim alınmıştır.

(Onaylanmış Kişi Statüsü; gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde -mavi hat uygulaması gibi - belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren statüdür.)