FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2021 - 03.06.2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Genel Bilgi Fomu sayfasında yayınlanmak üzere güncel Şirket Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8
01/06/2021
01/06/2021
10339