FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimizin 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı şirjet merkezinde gerçekleştirilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
14.07.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
YYAPI, TRABROVA91S5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
YYAPI, TRABROVA91S5
0
0
Ek Açıklamalar

MADDE 7. Şirketimizin 2018, 2019 yıllarındaki zarar nedeniyle kar dağıtılmamasına ve 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp geçmiş yıl zararları hesabına mahsup edilmesine, oybirliği ile kabul edilmiştir.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2018/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
232.707.815
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.277.046,39
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur.
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları