FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
14.07.2021 tarihinde gerçekleşen, şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve görev taksimi oya sunuldu. Buna göre ;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kurtuluş Akyüz'ün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Alaittin Sılaydın'ın atanmasına; Yönetim kurulu üyesi olarak,Yaşar Altıparmak ile Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ufuk Oltulu ve Erman Kendibaşına'nın da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine,
Karar verilmiştir.

YatırımcılarımızIn ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.