FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
14.07.2021 tarihinde gerçekleşen şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve üyelerin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği oluşturulan komitelere aşağıdaki gibi seçilmelerine; 
1.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in ( Seri:X, N16) 28/A Maddesi'ne göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Ufuk Oltulu'nun Komite Başkanı ve Erman Kendibaşına'nın da Komite Üyesi olarak görev yapmalarına,
2.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Erman Kendibaşına'nın Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın Komite Üyesi olarak seçilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkeri gereği Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak İsmail Suna'nın da Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine, 
3.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Ufuk Oltulu'nun Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın da Komite Üyesi olarak seçilmesine, 
karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.