FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

16 Temmuz 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Ünal'ın, Başkan Vekilliğine Sayın Reha Çırak'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 


Denetim Komitesi

Mithat Kılıç - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN - Üye


Kurumsal Yönetim Komitesi 

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan 

Mithat Kılıç - Üye

Mustafa Arslan – Üye


Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mithat Kılıç - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye 

Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.