FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
SKBNK, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
ŞEKERBANK T.A.Ş.
SKBNK
TRSSKBK52818
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI
19/07/2021
Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş.
SKBNK
TRSSKBKA2716
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI
19/07/2021
Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
THLBN
TRFTHAL92120
FİNANSMAN BONOSU
19/07/2021
Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
THLBN
TRFTHAL92146
FİNANSMAN BONOSU
19/07/2021
Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.