FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
CASA, DYOBY, ITTFH, JANTS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
CASA
1
CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş.
E
SALİH İLKER ÇATUK
4.679,230
DYOBY
2
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
MÜNÜRE AKÇİN
82,305
ITTFH
3
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
E
EYÜP DAĞ
340,200
ITTFH
4
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
E
MÜMÜN AZAN
3.815,100
ITTFH
5
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
E
NACİ BAĞIRAN
94.770,000
ITTFH
6
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
E
OSMAN SEMERCİ
405,000
ITTFH
7
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
E
SÜLEYMAN TEKER
858,600
ITTFH
8
İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.
E
İSMAİL BELEK
194,400
JANTS
9
JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
E
HAYRİYE KARAŞIRAY
6.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.