FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[OSMEN, VERTU]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0734169  TL Teorik Fiyat: 22,687 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

VERTU.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,05 TL Teorik Fiyat: 20,55 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)