FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/07/2021
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2021/49
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

KARAR TARİHİ: 28.07.2021

  

KARAR SAYISI : 2021/49

  

 

  

 

  

 

  
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

  
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

Borsa İstanbul A.Ş.;

  

 

  

 

  

İSTANBUL

Şirketimizin 30 Haziran 2021 tarihi itibarı ile SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28/07/2021 tarihli 2021/49 sayılı kararı ile onaylanan konsolide mali tabloları ve ilgili dipnotları ekte bulunmaktadır.

 

     
  • Yukarıda belirtilen Konsolide Mali  Tablolar ve ilgili Dipnotlara ilişkin raporun  tarafımızca incelendiği,

  •  

 

        Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarda önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,


·           Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın "II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği birlikte dürüstçe yansıttığı

 

 

hususlarını bilgilerinize sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

 

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksal ÇOBAN                                                        Esen Pamir KARAGÖZ       

Finansal Raporlamadan Sorumlu                              Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyesi