FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/05/2021
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/05/2022
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
29/07/2021
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şirketimizin yeni dönem "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır. 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklamış olduğumuz 87,97 (10 üzerinden 8,80)  olan bir önceki Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, 29 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla 89,88 (10 üzerinden 8,99) olarak güncellenmiştir.

Rapora Şirketimizin internet sitesinde bulunan yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
89,74
88,85
95,98
88,11
89,88