FİNANS

BASIN BÜLTENİ-İZODER/Eruslu: Isı yalıtımı hem cebimizi hem çocuklarımızın geleceğini korur
30/07/2021 13:17:37

Avrupa Komisyonu’nun, Yeşil Mutabakat kapsamında binalarda enerji  verimliliğine yönelik önlemleri de içeren ‘Fit for 55’ paketini  devreye almasının, binalarda yalıtım uygulamalarını artıracağını  belirten İZODER Başkanı Emrullah Eruslu, “Isı yalıtımı, sağladığı  enerji verimliliği ile dünyanın ve Türkiye’nin geleceği için stratejik  öneme sahip bir konu. Gerekli adımların atılmaması halinde binalarda  yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı devam edecek. Ülkemiz  ekonomisi ve son kullanıcı için büyük önem arz eden ısı yalıtımı, hem  cebimizi hem çocuklarımızın geleceğini korur” dedi.

Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Mutabakat kapsamında uygulanacak  düzenlemeler ve emisyon hedefleri ile ilgili bir değerlendirmede  bulunan İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Yönetim
Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Yeşil Mutabakat kapsamında hayata  geçirilen ‘Fit for 55’ (Yüzde 55 hedefine uygunluk) paketinin, AB’nin
1990 seviyelerine kıyasla karbon salımını 2030 yılına kadar yüzde 55  oranında azaltma hedefiyle uygulamaya alındığını hatırlatarak,  “Küresel ısınmaya karşı söz konusu hedeflere ulaşmak için binaların  enerji verimli hale getirilmesi büyük önem taşıyor. Gerekli adımların  atılmaması halinde binalarda yoğun enerji tüketimi ve sera gazı salımı  devam edecek. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun yüzde 55  azaltılması hedefine ulaşmak için bina sektöründe emisyonların yüzde
60 oranında azaltılması gerekiyor” diye konuştu.

Ayrıca Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Yeşil Mutabakat Eylem
Planı’na ilişkin genelge yayımlamasıyla birlikte ‘Yeşil Mutabakat
Çalışma Grubu’ oluşturulmasının, uyum sürecinde önemli bir adım  olduğunun altını çizen Emrullah Eruslu, yalıtım sektörünü temsil eden
İZODER olarak, ilgili bakanlıklar tarafından sürdürülen çalışmalara  her türlü desteği vermeyi hazır olduklarını vurguladı. 

Türkiye’de 10 binadan 8’i enerji verimsiz

AB'nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ından ve  karbondioksit emisyonlarının yüzde 36'sından binaların sorumlu olarak  görüldüğünü ifade eden Emrullah Eruslu, şunları söyledi: “Türkiye’de
10 binadan 8’i enerji verimsiz. Küresel ısınmanın etkisiyle soğutmada  tüketilen enerji katlanarak artıyor. Binalarımızı ısı yalıtımlı hale  getirerek kışın ısıtma, yazın ise soğutma için harcanan enerji  tüketimini düşürebilir, böylece atmosfere yayılan sera gazı salımını  da azaltmış oluruz. Fosil yakıt tüketiminin azalmasını sağlayan  standart ısı yalıtımı uygulamaları, çevresel sorunlar ile mücadelede  en etkin uygulamalardan biridir.”

Emrullah Eruslu, İZODER’in binalarda yalıtım uygulamalarının artmasına  yönelik sektöre ve topluma öncülük etmeye devam edeceğini belirterek,
İZODER’in Şekerbank ile hayata geçirdiği EKOkredi kapsamında yapılan  yalıtım uygulamaları ile bugüne kadar 142 milyon metreküp doğal gaz  tasarrufu sağlandığına ve 341 bin ton karbondioksit salımının  engellendiğine dikkat çekti. 

Binalarımız enerji verimli, çevre dostu olmalı


Türkiye’de bir metrekarelik bir alanın ısıtılması için harcanan yıllık  enerji miktarının gelişmiş ülkelerin çok üzerinde olduğunu belirten
Emrullah Eruslu, “Gerek enerji verimliliği gerekse küresel ısınma ve  iklim değişikliğine karşı belirlenen hedeflere ulaşmamız için daha  kalın yalıtım malzemesi kullanarak verimlilik sağlamalıyız. Gelişmiş  ülkelerde tanımlanmış U değerleri (ısıl geçirgenlik değeri) ile  ülkemizde tavsiye edilen U değerlerini mukayese ettiğimizde, ülke  olarak U değerlerimizin iyileştirilmesi gerekliliğini açıkça  görüyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye’deki binaların daha az enerji  harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı” şeklinde konuştu.


    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 

Kredi Hesaplama