FİNANS

Özet Bilgi
Esas Sözleşmemizin 6 ve 7.maddelerinin tadiline ilişkin SPK uygunluk onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
2.550.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
28.050.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024
40,1
401,000
1.000,00000
6,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRTT00024
Nâma
A Grubu, MERI1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRMRTT00018
0
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016
2.549.959,9
25.499.599,000
1.000,00000
6,00
B Grubu
B Grubu, MERIT, TREMRTT00016
Nâma
B Grubu, MERIT(RÜÇHAN), TRRMRTT00026
5.586.070,34
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
2.550.000
25.500.000,000
1.000,00000
5.586.070,340
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Ana ortağımız Net Holding A.Ş.'nin 17 Şubat 2021 ve 28 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararları ve aynı tarihli özel durum açıklamaları
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
14.06.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
28.06.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6 - 7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
12.07.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
13.08.2021
SPK Başvuru Tarihi
10.03.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
03.06.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
16.06.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
15.06.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.550.000 TL çıkarılmış sermayesinin, 25.500.000 TL (%1000 oranında) nakden artırılmak suretiyle 28.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak,

Sermaye artış işlemlerimizin tamamlanması sonrasında,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 7.maddelerinin tadil edilmesine uygun görüş alınması amacıyla 12.07.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Tarafımıza 18.08.2021 (bugün) tarihi itibarıyla tebliğ edilen,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2021 tarihli yazısı ile Esas Sözleşmemizin 6 ve 7.maddelerinin tadil edilmesine uygunluk onayı verilmiştir. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ettirilecektir.


Saygılarımızla,


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Onaylı Tadil Metni.pdf