FİNANS

Özet Bilgi
Azami Fiyat Güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.05.2021
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
Geri alım programının onaylandığı Genel Kurul tarihinden itibaren 2 yıldır
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
1.488.672.430
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
169.053.641,2
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Nominal Tutar (TL)
Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5
02.06.2021
02.06.2023
14.886.724,3
10
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, PRKME, TRAPRKTE91B5
13.07.2021
5.000
0,003
4,67
0
Yönetim Kurulu üyesi aday gösterme
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören kendi paylarını geri alabilmesini teminen ekte yer alan "Pay Geri Alım Programı"nın onaylanarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun Şirketimizin yapacağı 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Pay Geri Alım Programı onaylanmıştır. Kamuya en son açıklanan 30 Haziran 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alındığında, 2021 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçları kamuya açıklanana kadar pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 6,2062 TL olarak belirlenmiştir.

Genel Kurulumuzca onaylanmış Pay Geri Alım Programı kapsamında başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.07.2021 tarihinde yapılan geri alım işlemleri hakkında bilgiler yukarıdaki tabloda yer almaktadır.


Eklenen Dokümanlar
EK: 1
Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı