FİNANS

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
35.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
SEKUR, TRESKPA00016
13.885.000
21.115.000,000
152,07057
SEKUR, TRESKPA00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
13.885.000
21.115.000,000
152,07057
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
4.769.102,07
Geçmiş Yıl Karları (TL)
11.224.012,73
Diğer Kar Yedekleri (TL)
5.121.885,2
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
25.08.2021
SPK Başvuru Tarihi
25.08.2021
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24/08/2021 tarihli kararı çerçevesinde, 13.885.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, bedelsiz olarak %152 oranında artırılmak suretiyle 35.000.000-TL'ye çıkarılması ve Anasözleşmenin tadili için 25/08/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Ana sözleşme 6. madde tadil metni.pdf