FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
25.08.2021
Genel Kurul Tarihi
24.09.2021
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.09.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2020 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması
5 - 2020 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması görüşülmesi ve onaylanması
6 - 2020 faaliyet yılına ait faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası ve ilgili Bakanlık izinlerini havi gündem eki esas sözleşme tadilinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin görüşülerek karara bağlanması
10 - Ücretlendirme politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması
11 - 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Şirket bağış ve yardım politikasının görüşülerek karara bağlanması,
14 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 01.01.2021- 31.12.2021 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması
15 - Şirket kar dağıtım politikasının görüşülerek karara bağlanması
16 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi
18 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Davet ve Gündem Yazısı.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Esas Sözleşme Tadil Metni-1.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Esas Sözleşme Tadil Metni-2.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususu karar altına almıştır.

Şirketimizin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Küçük Çamlıca Mah. Küçük Çamlıca Cad. No:23 Üsküdar/İSTANBUL adresinde, 24.09.2021 Cuma günü Saat :10:00'da yapılmasına, ilgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.