FİNANS

Özet Bilgi
2020 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
04.08.2021
Genel Kurul Tarihi
31.08.2021
Genel Kurul Saati
12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.08.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış,Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5 - 2020 yılı hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının görüşülmesi ve onaylanması,
7 - 2020 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - 2020 yılı hesap dönemi içerisinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen eksilme sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından TTK 363. maddesi gereği seçilen üyenin genel kurul onayına sunulması,
9 - 2021 yılı hesap dönemi içerisinde görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yeni üyenin seçimi ve görev süresinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11 - TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
Şirketin 2020 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı,31.08.2021 tarihinde (bugün) saat 12.00'de "İsmet Kaptan Mahallesi Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/11 Konak- İZMİR" adresinde Bakanlık Temsilcileri Aydoğan Taşdemir ve Merve Ergün gözetiminde gerçekleşmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
EKIZ GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
EKIZ GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek AçıklamalarKredi Hesaplama