FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket yönetim kurulunun 31.08.2021 (bugün) tarihli 2021-17 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde; 

Şirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Şirketin yönetim organı yapılanması, Şirket'in esas sözleşmesi kapsamında gözden geçirilmiş olup;

·         Şirket'in Operasyon Direktörü ........... TC. kimlik numaralı Sn. İbrahim EKİZ'in "Yönetim Kurulu Başkanı"

·         Şirketimizin idari, mali ve operasyonel işlerinden yetkili ve sorumlu Murahhas Üyesi/ Genel Müdür ............TC. kimlik numaralı Sn. Hüsnü EKİZ ‘in "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" olarak,

Şirket'in 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görevlendirilmelerine, İş bu karar kapsamında yapılacak tescil ve ilan dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verildi.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Kredi Hesaplama