FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KRSTL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye artırımına aracılık faaliyetleri tarafımızca yürütülmüş olan Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 96.000.000 TL artırılarak, 96.000.000 TL'den 192.000.000 TL'ye %100 oranında artırılmasına ilişkin olarak ihraç edilen 96.000.000 TL nominal değerli paylar kapsamında, mevcut ortakların yeni paya alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 1.481.830,314 TL nominal değerli payların Borsa Birincil Piyasa'da satışı 01.09.2021 tarihinde tamamlanmış olup, Birincil Piyasa'da satış işleminde %5 üzeri pay alanlara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Saygılarımızla.Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER
1.171.300
% 79,04
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
TİMUR BALIKÇI
100.001
% 6,75
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
ERTUĞRUL ERDOĞAN
100.000
% 6,75
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA
GÖKHAN TÜRE
100.000
% 6,75
GERÇEK KİŞİ
TÜRKİYE
KENDİ NAM VE HESABINA

Kredi Hesaplama