FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[GLYHO]
İlgili Fonlar
[ACC, FYA, IIS]
Türkçe
oda_SharesTransactionNotificationAbstract|
Pay Alım Satım Bildirimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17-08-2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nin, Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Madde'sinin açıklama yükümlülüğüne ilişkin olarak 1. Fıkra b) bendi: 

"Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95 ine ulaşması veya söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir."

Hükümleri uyarınca ve 06.09.2021 tarihinde gerçekleşen işlemlerden sonra, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Yatırım Fonlarının (ACC – İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fon [Hisse Senedi Yoğun Fon], FYA – İstanbul Portföy Ark II Serbest Fon ve IIS – İstanbul Portföy İkinci Serbest Fon) Portföylerindeki Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait pay senetlerinin toplamı, 06.09.2021 tarihi itibariyle 58.167.099,066.- adede ve toplam oy hakları 8,9488%'e düşmüştür.

Tasarrufçulara ve Kamuoyuna duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
06/09/2021
7.182.465
7.182.465
65.349.564,066
58.167.099,066
% 10,0538
% 10,0538
% 8,9488
% 8,9488