FİNANS

Özet Bilgi
Bedelli sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ve esas sözleşme sermaye maddesi tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16.03.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
250.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
52.180.855,64
Ulaşılacak Sermaye (TL)
150.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014
8.976.155,4
16.826.857,860
187,46174
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00014
Nâma
A Grubu, GSDD4(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00016
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022
3.741.000
7.012.944,010
187,46174
1,00
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00022
Nâma
B Grubu, GSDD2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00024
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6
37.219.100,24
69.771.576,080
187,46174
1,00
C Grubu
C Grubu, GSDDE, TRARANTL91P6
Nâma
C Grubu, GSDDE(RÜÇHAN), TRRTKFK00040
176.418,174
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030
2.244.600
4.207.766,410
187,46174
1,00
D Grubu
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKFK00030
Nâma
D Grubu, GSDD3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTKFK00032
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
52.180.855,64
97.819.144,360
187,46174
176.418,174
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
12.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
26.08.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
14.04.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
05.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
16.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
13.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında, bedelli sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

-12.08.2021 ile 26.08.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 97.819.144,36 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 97.642.747,28 TL brüt gelir elde edildiği,

-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 176.418,174 TL nominal değerli paylardan tamamının 02.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 482.022,66 TL brüt gelir elde edildiği,

-Tüm bu işlemler sonucunda 52.180.855,64 TL tutarndaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 97.819.144,36 TL tutarda artırılarak 150.000.000 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 98.124.769,94 TL brüt gelir elde edildiği,

-Sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiş olup,

1. Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,

2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ‘'Sermaye'' başlıklı 6'ıncı maddesinin ekli şekilde tadiline Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak değişikliğin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine

Katılan dört üyenin oy birliği ile karar verildi.

Saygılarımızla,

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
gsdde ana sözleşme tadil metni.pdf

Kredi Hesaplama