FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
08.09.2021
Genel Kurul Tarihi
06.10.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.10.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 Eylül 2021 tarihli toplantısında 2020 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, ekli gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de Şirket merkezinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama