FİNANS

Özet Bilgi
Şirketimiz Ana SözleşmesininTadiline İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.07.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
350.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
78.234.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
153.800.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESKTS00010
0,85
0,821
96,58971
1,00
B Grubu
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
Hamiline
A Grubu, SKTA3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRSKTS00053
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
78.233.999,15
75.565.999,179
96,58971
1,00
B Grubu
B Grubu, SKTAS, TRASKTAS91B5
Hamiline
B Grubu, SKTAS(RÜÇHAN), TRRSKTS00061
269.903,862
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
78.234.000
75.566.000,000
96,58971
269.903,862
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
11.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
25.08.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
09.09.2021
SPK Başvuru Tarihi
28.06.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
05.08.2021
Ödeme Tarihi
13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 153.800.000 TL'ye yükselmiş olması sebebiyle, şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına 02.09.2021 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından karar verilmişti. Söz konusu başvuruya ilişkin evraklar bugün (09.09.2021) Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiş ve başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SKTAS Sermaye Maddesi Tadil Metni.pdf