FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması nedeniyle esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
96.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
192.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017
1.887.300
1.887.300,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017
Hamiline
A Grubu, KRST3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00068
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6
94.112.700
94.112.700,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6
Hamiline
B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00076
1.481.830,314
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
96.000.000
96.000.000,000
100,00000
1.481.830,314
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
-
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
11.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
25.08.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
04.03.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
05.08.2021
Ödeme Tarihi
13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda,

Şirketimizin 400.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 192.000.000 TL ye artırılması işleminde artırılan 96.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (11/08/2021 ile 25/08/2021) içinde 94.518.170,26 TL, rüçhan hakkının kullanıldığı,

b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.481.830,314 TL nominal değerli paylar 01/01/2021 ile 02/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, ilgili payların tamamının satış işlemi 01/09/2021 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, 2.009.576,26 TL fon elde edildiği

c) Bu çerçevede sermaye artırımı işlemi sonucunda toplam 96.527.746,52 TL nakit girişi olduğu

Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 192.000.000 TL olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

karar verilmiştir.

Ek:Esas Sözleşme Tadil Metni

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI.pdf

Kredi Hesaplama