FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.02.2021 , 17.05.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
14.01.2021 - 22.04.2021
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
01.02.2021 - 10.05.2021
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
02.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'unda alınan 3 numaralı kararının yürütmesinin geri bırakılması ve iptali - 29.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 9 no?lu kararın yürütmesinin geri bırakılması ve iptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/12 E. - Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/93 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
-
oda_Decision|
Alınan Karar
Yürütmesinin geri bırakılması ve İptali
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi San ve Tic. A.Ş tarafından;

  

·        Şirketimizin 02.11.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan 3 numaralı kararın yürütmesinin geri bırakılması ve iptali talebiyle Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/12 E sayılı dosyası ile

  

·        Şirketimizin 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan  Genel Kurul toplantısında alınan 9 numaralı kararın iptali talebiyle Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2021/93 E sayılı dosyası

  tahtında açılan davaların bugün yapılan duruşmalarında, her iki kararın da yürütmesinin geri bırakılmasına ve iptaline karar verilmiştir. 


Gerek yürütmenin geri bırakılması kararının ve gerekse iptal kararının, gerekçeli kararları şirketimize tebliğ edilmemiştir.

 

    

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama