FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ApplicationForMarketChangeAbstract|
Pazar Geçiş Başvurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/07/2021
oda_CurrentMarketOrPlatformWhereCompanysCapitalMarketInstrumentsTraded|
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Piyasa Öncesi İşlem Platformu
oda_MarketOrPlatformWhereCompanyAppliedToTrade|
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Ana Pazar
oda_ApplicationDate|
Başvuru Tarihi
13/07/2021
oda_ApplicationResult|
Başvuru Sonucu
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Bilindiği üzere, şirketimizin 13.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince,
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) - Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda (PÖİP) işlem gören paylarımızın Ana Pazar'da işlem görmesi amacıyla, Borsa İstanbul'a aynı gün 13.07.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak olan pazar degisikligi surecimiz devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.