FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
            

Şirket Yönetim Kurulumuzun, 16 Eylül 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, 2021/30 sayılı yönetim kurulu kararı ile oy birliğiyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  1. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak temsil yetkisini haiz Serdar MARANGOZ' un Yönetim Kurulu üyeliği ile 06 Temmuz 2020 tarih ve 2020/27 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile atanmış olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifasının kabulüne,
  2. 26 Haziran 2019 tarih ve 2 sayılı İç Yönerge uyarınca 1. Derece İmza Yetkilisi olan Serdar MARANGOZ' un imza yetkilerinin sona erdirilmesine,
  3. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Gökay ÜSTÜN' ün atanmasına, ilk genel kurul toplantısında atamanın onaya sunulmasına,

  4. Mehmet Gökay ÜSTÜN' ün 3 Nisan 2023 tarihine kadar, 26 Haziran 2019 tarih ve 2 sayılı İç Yönerge uyarınca 1. Derece İmza Yetkilisi olarak atanmasına,

  5. Yukarıda belirtilenler dışında, 26 Haziran 2019 tarih ve 2 sayılı İç Yönerge uyarınca yetki verilen diğer birinci, ikinci ve üçüncü derece imza yetkililerinde herhangi bir değişiklik olmaksızın devam etmesine,
  6. Bu hususların Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine ve bu doğrultuda ek imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.