FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. tarafından 830.000.000-TL (sekiz yüz otuz milyon Türk Lirası) tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı içeren ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.09.2021 tarih ve 49/1404 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.