FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
ISIN Kodu
TRYNRPO00144
Fonun Süresi
SÜRESİZ
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası
Halka Arz Tarihi
29.09.2021
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. - TEFAS - Nurol Yatırım Bankası A.Ş.
1
Nemalandırma, Nurol Portföy Para Piyasası Fonu'nda yapılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde ise, TEFAS platformunda işlemi gerçekleştiren dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek olan esaslar geçerli olacaktır.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.nurolportfoy.com.tr; www.kap.org.tr
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, döviz/kur, faiz, kıymetli madenler, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar ve sertifikalar ile ileri valörlü tahvil, bono, kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilebilir. Tek bir ihraççı tarafından çıkarılan varantlar ile sertifikaların toplamı fon toplam değerinin %5'ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Fon portföyünün en az %80'i, devamlı olarak, yerli/yabancı, kamu/özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fonun yatırım stratejisi doğrultusunda, kupon ödemesi ve değer artışı kazancı yoluyla düzenli olarak mevduat üstü getiri sağlanması hedeflenmektedir. Yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'sini aşamaz.
2
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD DİBS 182 Gün Endeksi
40
BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi
40
BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi
10
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
10
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası
Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
0,003425
1,25
0,003425
1,25
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Zeynep Güleç BULUT
11.02.2021
17
Düzey 3:Belge No:205269, Türev Araçlar:304063
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı
Göreve Atanma Tarihi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)
Sahip Olunan Lisanslar
Emre COŞKUN
26.01.2021
Genel Müdür
9
Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
Yasin ÜNAL
19.03.2021
Portföy Yöneticisi
12
Düzey3:214160 (2018), Türev Araçlar:309935 (2018)
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Fax
e-Posta
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi No:255 İç Kapı No:801 Sarıyer İstanbul
(212) 286 82 55
(212) 286 82 38
info@nurolportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı
Görev
Telefon
e-Posta
Emre COŞKUN
Genel Müdür
(212) 286 82 51
emre.coskun@nurolportfoy.com.tr
Hüseyin AYDOĞAN
Mali İşler ve Operasyon Müdürü
(212) 286 82 52
huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr