FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.05.2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

03.05.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da (Rapor) özetle; TMSF ile görüşmeler çerçevesinde 2021 yılı Ekim ayına kadar enerji sektöründe varlık alımı ile ilgili olarak bağlayıcı sözleşme imzalanır ise sermaye artırımından elde edilecek fonun (i) 3.000.000 TL'lik kısmının BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'ye olan nakit borcun ödenmesi, (ii) 18.000.000 TL'lik kısmının TMSF portföyünde yer alan yenilenebilir enerji varlıklarının satın alınması,  (iii) 14.680.870 TL'lik kısmının Muğla İli Bodrum İlçesinde satın alınan arsa üzerinde gerçekleştirilecek olan konut projesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Öte yandan TMSF ile görüşmeler çerçevesinde, 2021 yılı Ekim ayına kadar enerji sektöründe varlık alımına yönelik olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalanmaz  ise sermaye artırımından elde edilecek fonun (i) 3.000.000 TL'lik kısmının BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.'ye olan nakit borcun ödenmesi, (ii) 2.680.870 TL'lik kısmının işletme sermayesi, (iii) 30.000.000 TL'lik kısmının Muğla İli Bodrum İlçesinde satın alınan arsa üzerinde gerçekleştirilecek olan konut projesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

  

Ekim 2021 itibariyle TMSF ile görüşmeler çerçevesinde bağlayıcı bir sözleşme imzalanmamış olup bu nedenle, sermaye artırımından elde edilen fonun bir üst paragrafta belirtilen şekilde kullanılması planlanmaktadır.

Kredi Hesaplama