FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
05.10.2021
Genel Kurul Tarihi
23.11.2021
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
22.11.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Beyaz Karanfil sokak no 13 3.Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi
3 - Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi
4 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
3_BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI_v.01-05102021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Vekaletname Örneği-.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23/11/2021 tarihinde saat 11:00'te Beyaz Karanfil Sok. No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak olup gündem maddeleri aşağıda yer almaktadır.


1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2. Şirketimizin 60.000.000.-TL olan 2020-2024 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanının, 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 270.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-1-Tadil Tasarısı)

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca; Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulması,(EK-2-Kar Dağıtım Politikası)

4. Dilekler ve kapanış.

Kredi Hesaplama