FİNANS

Özet Bilgi
Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
220.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
44.762.708,445
Ulaşılacak Sermaye (TL)
94.762.708,445
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PINSU, TRAPINSU91A8
44.762.708,445
50.000.000,000
111,70012
1,00
PINSU, TRAPINSU91A8
Hamiline
PINSU(RÜÇHAN), TRRPNSU00028
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
44.762.708,445
50.000.000,000
111,70012
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
07.10.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
21.10.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
31.05.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
30.09.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
11.10.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
08.10.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 01.10.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11383 sayılı yazısı ile, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 44.762.708,45.-TL.ndan 50.000.000.-TL. (% 111,70) nakit sermaye artırımı yapılarak 94.762.708,45.- TL.na yükseltilmesine ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.


- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların %111,70'i oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.10.2021 ile 21.10.2021 tarihleri arasında 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'ndan satışa arz edilecektir.

- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.pinarsu.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'nin www.akyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

- İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri nezdinde kayden izlenecektir. Payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, hak kullanım sürecinin tamamlanması sonrasında MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

- Yeni pay alma hakkı kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) işgünü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt yoktur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU VE İÇECEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kredi Hesaplama