FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[PINSU]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReferencePriceForRightsCouponAbstract|
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_RelatedStock|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Pay Adı
PINAR SU
oda_ReferencePrice|
Referans Fiyat
3.202
oda_ReferenceDate|
Referans Alınacak Tarih
07/10/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

-

Kredi Hesaplama