FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmış olup, imza aşamasındadır. 

Buna göre, 

Toplu İş sözleşmenin birinci yılı için sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine brüt 1500TL/Ay  zam yapılmıştır. 

Sözleşmenin ikinci yılı için ise sendikalı çalışanların brüt aylık ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi artış oranı + %3 oranında artış ve seyyanen brüt 200 TL/Ay zam yapılacaktır.

Kredi Hesaplama