FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[YKSLN, AKSEN, ALMAD, PINSU]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BISTECHStockMarketTradingSystemAnnouncementAbstract|
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
YKSLN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0343999 TL Teorik Fiyat: 4,906 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

AKSEN.E %100 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 6,48 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

ALMAD.E % 161,90476 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,439 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

PINSU.E % 111,70012 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 3,867 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Kredi Hesaplama