FİNANS

Özet Bilgi
2020 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
11.08.2021
Genel Kurul Tarihi
15.09.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.09.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
KONAK
Adres
Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 ,Esen Han , Çankaya - Konak - İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Balatacılar A.Ş.-2020-2. Olağan GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Balatacılar A.Ş.-2020-2.GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Balatacılar A.Ş.-2020-2.Olağan GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gündem Gereğince:

1. Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ÖMER AKAD oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Kâtipliği 'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılı yıllık Faaliyet Raporu ALİ ÇAKIROĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.

3. MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanı tarafından okundu. Söz alan olmadı.

4. 2020 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) Toplantı Başkanı tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2020 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak toplantıya katılan ve yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahipleri tarafından oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin 2021 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Yönetim Kurulunun hazırlamış Genel Kurula Sunmuş olduğu şirket kâr dağıtım politikası Toplantı Başkanı tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı Dönem Net karı hususunda Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, şirketin 2020 yılı net karı dağıtılmayarak şirket bünyesinde bırakılmasına yapılan oylamada katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (İki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.

10. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 de kapatıldı.15.09.2021

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
05.10.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
2020 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2020 Yılına ait ikinci Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Eylül 2021 tarihinde toplantı nisabı aranmaksızın yapılmıştır.

T.C. İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ K.Paşa - 513 Ticaret sicil numarası ile tescile delil olan belgeleri verilmiş olup Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine uygun olarak ve kayıtlara dayanılarak 05.10.2021 / Sayı 10423 ve Sayfa 1347 TTSG tescil edilmiştir.

Tüm yatırımcılara duyurulur

Kredi Hesaplama