FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2021, 01.09.2021, 14.09.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz ana ortağı Coventya Beteiligungs GMBH'nin %100 oranında ortağı olan Coventya Holding SAS'ın hisselerini 01.09.2021 tarihinde satın alan Amerika'da yerleşik 
şirket Element Solutions Inc. tarafından Şirketimiz yönetim kontrolünün dolaylı olarak elde edilmesi sonucu, Element Solutions Inc.'in ortaya çıkan pay alım teklifinde
bulunma yükümlülüğünden II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca muafiyet için Element Solutions Inc.'in 
Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.09.2021 tarihinde yaptığı başvurunun olumlu karşılandığı, 07.10.2021 tarih ve 2021/49 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde açıklanmıştır.

Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız. 

Kredi Hesaplama