FİNANS

Özet Bilgi
Genel Kurul Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Daha önce Covit 19 tedbirleri kapsamında 19.10.2021 tarihine ertelenenerek katılım sağlanamayan 2020 Yılı Olağan Genel kurulumuz, katılımcıların aşıdan sonraki sürenin henüz dolmamasından dolayı son olarak 05/11/2021 tarihine ertelenmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
06.10.2021
Genel Kurul Tarihi
05.11.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.11.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ATAŞEHİR
Adres
Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
4 - Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üye Seçimi,
9 - Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,
10 - Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI .pdf - İlan Metni
EK: 2
Sanel Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
SANEL GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Daha önce Covit 19 tedbirleri kapsamında 19.10.2021 tarihine ertelenenerek katılım sağlanamayan Genel kurulumuz katılımcıların aşıdan sonraki sürenin henüz dolmamasından dolayı son olarak yine ertelenerek şirketimizin Yönetim Kurulunun almış olduğu karara istinaden; 05/11/2021 tarihinde, saat:15:00'de, Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

İlanlı olarak ve Bakanlık Komiseri gözetimin de aşağıdaki gündem maddelerinde 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulun yapılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir .Yönetim Kurulumuz kendi arasında yaptığı toplantıda

2. Aşıları henuz tamamlanmayan Genel Kurul katılımcıları olduğundan ,

Sağlık Bakanlığı Genelgesi Gereği 6 Eylül 2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere 2 Doz Aşı veya 48 Saat Öncesinden Alınmış Negatif Sonuçlu PCR Testi Zorunluluğuna Uyulabilmesi İçin Genel Kurulun Aynı Gündem Maddeleri İle Aynı Adres'de 19 Ekim 2021 tarih saat 13:00'de Yapılacak Şekilde Ertelenmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirketimiz 12/09/2021 tarihinde, saat:13:00'de, Workinton, İçerenköy, E-5 Yanyolu, Umut Sok. AND Binası 10-12, T 10A numaralı salon 34752 Kozyatağı – Ataşehir İstanbul adresinde İlanlı olarak ve Bakanlık Komiseri gözetimin de aşağıdaki gündem maddelerinde 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulun yapılmasına oy birliği ile karar vermişlerdir .

GÜNDEM;

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,

4. Dönem içinde Yönetim Kurulu'na atanan Yönetim Kurulu üyelerinin atamasının onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve ücretlerinin belirlenmesi,

8. Yönetim Kurulu Üye Seçimi,

9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin pay sahiplerinin onayına sunulması,

10. Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Görüşler ve kapanış.

Tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama