FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[KLNMA]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 12.08.2021 tarihinde aldığımız onay doğrultusunda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'nin Fon Kullanıcı olduğu, yurt içinde nitelikli yatırımcılara yönelik 90 gün vadeli 50.000.000 TL tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile tamamlanmıştır. İhraca dair 11.10.2021 tarihinde talep toplanmış olup TRDKLVK12213 ISIN kodlu kıymetlerin yatırımcı hesaplarına virmanı 12.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kredi Hesaplama