FİNANS

Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgelerin Tescili ve ilanı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
400.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
96.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
192.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017
1.887.300
1.887.300,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKRTL00017
Hamiline
A Grubu, KRST3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRKRTL00068
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6
94.112.700
94.112.700,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, KRSTL, TRAKRSTL91A6
Hamiline
B Grubu, KRSTL(RÜÇHAN), TRRKRTL00076
1.481.830,314
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
96.000.000
96.000.000,000
100,00000
1.481.830,314
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
-
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
11.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
25.08.2021
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
10.09.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
29.09.2021
SPK Başvuru Tarihi
04.03.2021
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
05.08.2021
Ödeme Tarihi
13.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
12.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
11.10.2021
Ek Açıklamalar

01/10/2021 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı bildirilmiştir.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 192.000.000 TL olduğunu gösteren şirket Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Payların Nev'i"başlıklı 6. maddesinin tadil metni İstanbul Ticaret Sicilinde 11/10/2021 tarihinde tescil olup, 11/10/2021 tarih ve 10427 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

11/10/2021 tarih ve 10427 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ektedir.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Saygılarımızla

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Krstl Esas Sözleşme Tadili 2021-10 TTSG.pdf

Kredi Hesaplama