FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
ALTINHAS HOLDİNG A.Ş.
13.766.139,61
TRY
17,207
ASV HOLDİNG A.Ş.
13.766.139,61
TRY
17,207
ALİ ALTINBAŞ
6.883.069,81
TRY
8,603
NUSRET ALTINBAŞ
6.883.069,81
TRY
8,603
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu
Nama / Hamiline
Beher Payın Nominal Değeri (TL)
Para Birimi
Payların Nominal Değeri
Para Birimi
Sermayeye Oranı (%)
İmtiyaz Türü
Borsada İşlem Görüp Görmediği
A
Nama
0,10
TRY
20000000
TRY
25
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YARIDAN BİR FAZLASINI SEÇME HAKKI
İşlem Görmüyor
B
Nama
0,10
TRY
60000000
TRY
75
İşlem Görüyor

Kredi Hesaplama