FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.10.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/10/2021
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2023
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilme notu verilmesi kapsamında; SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ile 14.10.2019 - 14.10.2021 tarihleri arasında yapılan sözleşmenin sona ermesi sebebiyle Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmetinin devamı için Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ ile 13.10.2021 - 13.10.2023 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olacak şekilde sözleşme yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketimizin değişmesi sebebiyle en geç 3 ay içinde değerlendirme notumuz duyurulucaktır.

Saygılarımızla.

Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
oda_Note|
Alınan Not

Kredi Hesaplama