FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/191 Esas numarası ile görülmekte olan bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş.'nin 11.01.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlarının iptali için açılan davada 3 no.lu gündem maddesi kapsamında alınan kararların iptaline, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. Anılan genel kurul toplantısının toplantı tutanağı ektedir.

  

Gerekçeli karar henüz tebliğ edilmemiştir. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra kararın bozulması için bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. tarafından istinaf yoluna gidilecektir. Bu aşamada söz konusu karar herhangi bir sonuç doğurmamaktadır.

Saygılarımızla,


Kredi Hesaplama