FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi
31.05.2021
Fonun Tasfiye Tarihi
31.05.2028
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
Çağrı yapıldığında (Detaylara İhraç Belgesinde yer verilmiştir.)
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş
Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır

Kredi Hesaplama