FİNANS

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi
12.07.2029
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)
Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)
Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)
Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)
Giriş Komisyonu (%)
Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama
Çıkış Komisyonu (%)
Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama
Performans Ücreti Oranı (%)
Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
942,20
İhraç belgesinde yer almaktadır
İhraç belgesi ve yatırımcı sözleşmesinde düzenlenen denkleştirme durumu çerçevesinde katılma paylarının satışı ve Fon'a iadesinde giriş çıkış

Kredi Hesaplama