FİNANS

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi
Arjantin Cad. No:7 GOP, 06680 Çankaya/Ankara
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@nurol.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres
Telefon
Faks
Arjantin Cad. No:7 GOP 06680 Çankaya/Ankara
0312 455 10 00
0312 455 10 60
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Süresi
Süresiz
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM

Kredi Hesaplama