FİNANS

Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
12.07.2021
Genel Kurul Tarihi
10.08.2021
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.08.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
BURSA
İlçe
OSMANGAZİ
Adres
Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 56.065.000 TLden 74.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak , SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar doğrultusunda , Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadilinin müzakeresi ve karar bağlanması
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
SONME Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_AŞ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
SONME Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bedelsiz sermaye artırımı içeren madde tadili onaylandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
18.10.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
SONME 10082021 olağanüstü genel kurul toplantı sonucu.pdf - Tutanak
EK: 2
SONME Olağanüstü GK Hazır Bulunanlar Listesi 10082021.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimiz bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili esas sözleşme tadiline ilişkin süreç tamamlanmış olup , esas sözleşme tadiline ilişkin tescil işlemi Bursa Ticaret Sicilince 18.10.2021 tarihinde yapılmış ve 18.10.2021 tarih 10432 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazatesi ile ilan edilmiştir.

Kredi Hesaplama