FİNANS

KİMPUR halka arz için SPK’ya başvurdu
20/10/2021 10:50:34

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(KİMPUR), halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
SPK’nın onaylaması durumunda hisselerinin %30’u halka arz edilecek  olan KİMPUR, son 5 yılda üretim kapasitesini %84,6 artırarak 65 bin  tondan 120 bin tona çıkardı. Aynı dönemde istihdamını %132 artırırken,  satışları %156 büyüdü. KİMPUR’un 2020 verilerine göre 938,8 milyon
TL’lik toplam cirosunun %32,5’ini ise ihracat gelirleri oluşturuyor.
Yine aynı dönemde ihracatı 4,7 kat artan şirket, pandeminin  belirlediği 2020’de ise satış ve üretim miktarını reel olarak %16  oranında artırdı.

2020 yılı için yayımlanan ISO 500 verilerine göre 314. sırada yer alan
(2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi  ve Ticaret A.Ş. (“KİMPUR”), halka arz amacıyla izahname onayı için 19
Ekim 2021 itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. KİMPUR  paylarının halka arzı ile ilgili olarak SPK onayına sunulan taslak  izahname, KİMPUR’un (www.kimpur.com) ve halka arzda satışa aracılık  etmek üzere lider aracı kurum olarak yetkilendirilen Türkiye Sınai
Kalkınma Bankası Anonim Şirketi’nin (“TSKB”) internet sitelerinde
(www.tskb.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr)  yayımlandı.

Otomotiv, ayakkabı, mobilya, yapı ve inşaat gibi farklı sektörler için  poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi  şirketi olan 38 yıllık geçmişe sahip KİMPUR’un SPK’dan onay alması  durumunda çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 118.250.000 TL’ye  çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.250.000 TL nominal değerli
8.250.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların sahip olduğu
24.750.000 TL nominal değerli 24.750.000 adet B Grubu pay halka arz  edilecek.

Ayrıca buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan pay  miktarından fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip  olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam paylarının %15’ine  karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal değerli pay “ek satış”  kapsamında halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek.

Şirket halka arz kapsamında gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK  haricinde ayrıca Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.  başvurularını da kısa süre içerisinde tamamlayacak. KİMPUR’un  başvurusunun SPK tarafından onaylanması durumunda halka arz edilecek  payların %75’i ortak satışı yöntemiyle %25’i ise sermaye artışı olarak  gerçekleştirilecek.

‘Yurtiçi ve yurt dışında 1000 kurumsal müşteriye 600 ayrı ürünle  hizmet veriyoruz’

KİMPUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, konuyla ilgili olarak  şu değerlendirmeyi yaptı:

“Toplam 1000’den fazla müşterimize, 600 ayrı sistem ürün kodu ile  hizmet veriyor, üretimimizin %32,5’ini 40’tan fazla ülkeye ihraç  ederek ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyor, ISO 500’de
314. sırada yer alan ve sektöründe önde gelen kimya sanayi  şirketlerinden biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyoruz.
Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek global marka olma  yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere şimdi de halka açılmak  istiyoruz. Hedef sektörümüz olan büyük otomotiv üreticileri ve Batı
Avrupa gibi pazarlarda marka bilinilirliğini artıracak şekilde halka  açık bir şirket olmak hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda hızlı  yol almamızı sağlayacaktır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan,  sürdürülebilir şekilde kârlı büyüme performansına sahip, 38 yıllık  yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya sanayi şirketi olarak  geldiğimiz bu aşamadan gurur duyuyoruz.”

“Son beş yılda satışlarımız %156 büyüdü”

KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise halka arz başvurusuyla ilgili olarak  şunları söyledi:

“KİMPUR, Türkiye’nin ilk yüzde yüz yerli poliüretan sistem  üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile  sektöründe ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri arasında yer  alıyor. Güvenilir bir iş ortağı olarak, yıllık 120.000 ton kapasite ve  ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe  ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücümüzü yükselterek, hemen  hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı  olmaları için destek veriyoruz. En önemli rekabet avantajlarımızdan  biri olan KİMPUR Ar-Ge, Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi  olarak tescillenmiş durumdadır. Bu sayede şirketimiz özellikle son 5  yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar  gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine göre  yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR olarak son 5 yılda  da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdik. Rekabet  avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve  stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitesini %84,6 artırarak 65  bin tondan 120 bin tona çıkardık. 2016-2020 arasında da istihdamımız
%132, satışlarımız %156 büyüdü. Aynı dönemde ihracatımızı 64,8 milyon
TL’den 305 milyon TL’ye çıkararak %470 artırdık. Pandeminin dünya  ekonomisini domine ettiği 2020 yılında da 2019 yılına göre reel  fiziksel büyüme olan satış ve üretim miktarını yaklaşık %16., 2021  yılının ilk 6 ayında da ,46% oranında artırmayı başardık. Şimdi daha  güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmak, uluslararası pazarlarda rekabet  gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek amacıyla halka  arz için SPK’ya başvurmuş bulunuyoruz. Kurumsal ve bireysel  yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve birlikte büyümeyi  istiyoruz.”    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 

Kredi Hesaplama